Comb. v/d Horst-Stel
The Dutch branch of Gunter Prange

De NL.16-1088865 Klz Ringlose865

Rechtstreeks Gunter Prange

 De 865 is een ingeteelde kleinzoon van de Ringlose gekoppeld aan de beste lijnen van Wilfried Ambergen. Vader van de 865is de 08-88 en 1 van de topkwekers op de hokken van Gunter Prange en komt uit de Ringlose x Dochter Ringlose.

NL16-1088865